mask

Rozbiórki i składowanie

Zajmujemy się rozbiórką i składowaniem nagrobków. Usługę tę wykonujemy w sytuacji, gdy Klient chce pochować w tej samej mogile kolejnego członka rodziny. Wówczas należy przeprowadzić demontaż nagrobka przed pogrzebem. Może zdarzyć się również sytuacja, w której Klienci chcą rozebrać zniszczony nagrobek lub pomnik, aby zastąpić go nowym. Również wtedy mogą liczyć na naszą pomoc.

Wywóz i składowanie poprzedniego nagrobka, a także udostępnienie formy drewnianej, są usługami nieodpłatnymi. Klienci płacą jedynie za usługę rozbiórki.

Przechowywanie elementów nagrobka

Rozebrane elementy nagrobka przechowywane są w siedzibie naszej firmy, aby zapobiec ich zniszczeniu lub kradzieży. Dysponujemy własnym zapleczem transportowym, dzięki któremu sprawnie realizujemy zlecenia.

W oczekiwaniu na pogrzeb i postawienie nowego nagrobka wszystkim Klientom zapewniamy tymczasowy nagrobek drewniany do ozdoby mogiły.